Jalalaba digitaalne uuring

Digitaalse jalalaba uuringu abil on võimalik väga täpselt välja selgitada jalalaba probleemsed piirkonnad ning selle abil valmistada suurema efektiga individuaalsed tallatoed ning samuti aitab see uuring valida välja õige kinga mudeli.

Oma töös kasutame Belgia firma RSscan International jalalaba diagnostika seadmeid, kes alustas selles valdkonnas tegutsemisega juba 1980 aastal. RSscan International on koostöös Adidasega viinud läbi mitmeid uuringuid ja tootearendusi, et tuua turule tarbija jaoks järjest ohutumaid sporidjalatseid ning RSscan International seadmeid peetakse ühtedeks maailma täpsemateks rõhumõõtmise süsteemideks antud valdkonnas.

Jalalaba digitaalne staatiline uuring

HIND 12 eurot

Loob staatilise pildi kaalujaotusest patsiendi jala taldadel, kui klient seisab footscan® plaadil. Enne kui teostatakse staatiline mõõtmine, teostatakse footscan® süsteem seadistamine ja kaalu kalibreerimine vastavalt kliendile.

 

Jalalaba digitaalne kompleksuuring

HIND 23 eurot

Klient kõnnib oma loomuliku kõnnimustriga üle footscan® plaadi ning dünaamilise mõõtmise korral salvestatakse rõhu jaotus jala tallal läbi kogu sammu ulatuse. Protseduur viiakse läbi eraldi mõlema jalaga.

 


Rõhu jaotus jala tallal erinevate jalatüüpide korral kasutades RSscan footscan® süsteemi.

Kõrge võlviga jalg

Normaalse võlviga jalg

Lampjalg

 

Näidiseid erinevatest trükistest, mida saame kliendile väljastada pärast uuringu läbiviimist.

Staatiline väljatrükk

Näitab staatilise pildi kaalujaotusest kliendi taldade all, kui klient seisab footscan® plaadil.
Mõõtmine on jagatud nelja sektorisse ja koormuse suhteline rõhk kuvatakse iga lahtri nurka.

 

Tavaline väljatrükk

Näitab maksimaalset rõhku, mida mõõdetakse jala all kõnni faasis kui jala tald on vastu maapinda. Punktiirjoon tähistab rõhk keset (COP).

 

Numbriline väljatrükk

Numbriline väljatrükk on mõõtkavas 1:1 väljatrükk vasaku/parem jala maksimaalne jõud (N) iga sensor kohtaVasak ja parem jalg trükitakse eraldi.

 

Jala kõnni faasi väljatrükk

Väljatrükk näitab jada pilte jala kõnni faasist kui jalg puudutad maapinda ja sellelt tõuseb, iga pildi ajastus on näidatud millisekunditesIga jalg trükitakse eraldi.

 

Kombineeritud väljatrükk

Väljatrükk koosneb staatilisest väljatrükist, tavalisest väljatrükist ja kõnni faasi väljatrükist.

 

Survetsoonide väljatrükk

Väljatrükk näitab graafikuid jalakontaktil tekkinud iga survetsooni kohta (N/cm2)

 

Jõutsoonide väljatrükk

Näitab graafikuid mis kirjeldavad jalale avaldatud jõudu (N) eraldi igas tsoonis.

 

Jala talla kontakt protsentides & jala telje väljatrükk

Näitab jala alust kontakti protsendiliseltotsesed andmed üle jala ekso ja endo rotatsiooni ja  kanna pronatsiooni.