Proteesid

Esmaproteesid

Amputatsiooni järgselt kui könt on formeerunud ja valmis proteesimiseks võtab patsiendiga ühendust proteesimeister. Kohtumine toimub kas patsiendi juures kodus või Tulika 19 asuvas Rehabilitatsiooniabi esinduses. Proteesimeister tutvub olukorraga, nõustab klienti ning võtab jäljendi köndist proteesi hülsi valmistamiseks. Proteesi valmimisel kohtutakse uuesti ning toimub hülsi proovimine ja proteesi reguleerimine. Alustatakse kõnniharjutustega Põhja-Eesti Taastusravikeskuses.

Aktiivsed proteesid

Kui patsient on mõnda aega esmaproteesi kasutanud ning selgub, et tema igapäevane aktiivsus, toimingud ning nii elu kui töökeskkond nõuavad kõrgema aktiivsusega proteesi oleme valmis teda aitame läbi kogu tellimise protsessi. Esmaselt tuleb saada taastusravi spetsialistide hinnang aktiivsema proteesi vajaduse osas. Hinnangu saamiseks on mitu võimalust, kas läbi Põhja-Eesti Taastusravikeskuse taastusarsti vastuvõtu või rehabilitatsiooniplaani koostamise. Järgmiseks pannakse patsiendi ja proteesimeistri koostöö tulemusena kokku aktiivse proteesi projekt kuhu valitakse
vastavalt vajadusele komponendid. Projekti alusel esitatakse hinnapakkumine riiklikule abivahendite komisjonile ning peale komisjoni otsuse saabumist alustatakse proteesi valmistamisega. Järgneb protsess sarnaselt esmaproteesile kus toimuvad nii proteesi proovimised, seadistamised kui ka vajalik väljaõpe.

Biooniline tehnoloogia

Koostöös ÖSSUR ́iga on meil võimalik pakkuda patsientidele proteesimaailma tipptehnoloogiat. Össur on oma innovaatiliste tehnoloogiatega proteesimaailmas teerajajaks.

Meeskonnatöö

Uuringutega on tõestatud meeskonnatöö efektiivsus meditsiinis. Koostöö aktiivravihaigla, spetsialiseerunud taastusravihaigla ja proteesikeskuse vahel annab amputeeritule parima võimaluse olla jälle aktiivne kogukonna liige, osaleda piiranguteta kõikvõimalikes tegevustes perekonna ringis, teha sporti, käia tööl.

Hooldus ja kulumaterjalid

Tagame valmistatud proteesidele hoolduse vastavalt garantii tingimustele. Kehtiva korra kohaselt vajab protees vähemalt üks kord aastas hooldamist. Vajadusel on patsiendil võimalik tellida erinevaid kulutarvikuid – kompressioon sukad, silikoonid, proteesi kosmeetika.

Transport

Tavainimese jaoks ei ole transport mingiks teemaks kuid amputeeritule võib see osutuda ületamatuks probleemiks. Tallinna ja Harjumaa patsientidele tagame transpordi või külastame patsientid tema kodus. Teiste piirkondade patsientide teenindamine käib üldjuhul kokkuleppel või vastavalt meie piirkondlikele vastuvõtugraafikutele.

 

Rehabilitatsiooniabi OÜ

Tulika 19, Tallinn 10613
Avatud E-R 10:00-17:00 Telefon: 55 69 30 34

info@abivahendid.ee
www.abivahendid.ee
www.facebook.com/abivahendid