Liikumisabivahendid

//Liikumisabivahendid
  • Meilt on võimalik osta ja laenutada nii standard- kui aktiivratastoole. Standardratastoolid sobivad eelkõige madala aktiivsustasemega ratastoolikasutajale, kes liigub vähe ning vajab ratastooliga liikumisel abi. Standardratastoolid valmivad masstoodanguna standardvarustuse ja -mõõtmetega ning on seetõttu oluliselt soodsamad kui aktiivratastoolid. Aktiivratastoolid sobivad inimesele, kes liigub ratastoolis igapäevaselt vähemalt 8 tundi ning vähemalt kolmes erinevas liikumiskeskkonnas. Seejuures on ratastoolikasutaja enamasti iseseisev, kuid võib vajada veidi abi siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ning ratastooli siirdamisel autosse.