CALCADYN

Soodustus abivahendi kaardiga:

ISO kood: 06.12.03.01
ISO koodi nimetus: pooljäik standardne tallatugi
Soodustuse liik: müük

Riiklik piirhind: 27,80 eurot
Soodustuse määr: 50%

Isiku osalus abivahendi kaardiga ostmisel: 14,10 eurot

Hind 28.00 €

Küsi rohkem infot: