Individuaalsed tallatoed

Isikliku abivahendikaardi ja arsti saatekirjaga võimalik osta soodustingimustel.

ISO kood: 06.12.03.02
ISO koodi nimetus: individuaalselt valmistatud tallatugi
Soodustuse liik: müük

Riiklik piirhind: 65 eurot
Soodustuse määr: 50% (tööealised puudega isikud, pensionärid)
Soodustuse määr: 90% (lapsed, kellel on määratud puue)

Individuaalsete tallatugede hind alates 64 eurost

Täiskasvanutel on lubatud soodustusega osta kaks paari aastas.

Lastel on lubatud soodustusega osta 3 paari aastas.

Rohkem teavet individuaalse tallatoe kasulikkusest loe INFOMATERJALIDE alt.