Kolmeharuline kepp 01-2680

Soodustus abivahendi kaardiga:

ISO kood: 12.03.16
ISO koodi nimetus: harkkepid
Soodustuse liik: müük

Riiklik piirhind: 43,50 eurot
Soodustuse määr: 50%

Isiku osalus abivahendi kaardiga ostmisel: 15,00 eurot

 

Hind 30.00 €

Küsi rohkem infot: