Neljaharuline kepp YK7470

Soodustus abivahendi kaardiga:

ISO kood: 12.03.16
ISO koodi nimetus: harkkepid
Soodustuse liik: müük

Riiklik piirhind: 43,50 eurot
Soodustuse määr: 50%

Isiku osalus abivahendi kaardiga ostmisel: 18,55 eurot

 

Hind 37.10 €

Küsi rohkem infot: