Neljarattaline rulaator YK7010

Soodustus abivahendi kaardiga:

Abivahendi kaardi soodustusega on võimalik antud abivahendit ainult üürida.

ISO kood: 12.06.06
ISO koodi nimetus: rulaatorid
Soodustuse liik: üür

Riiklik piirhind: 13 eurot kuu
Üüri hind: 20 eurot kuu
Soodustuse määr: 60%

Isiku osalus üürimisel: 12,20 eurot 1 kuu eest

Hind 139.00 €

Küsi rohkem infot: