Õhkpadi Contour Select

Soodustus abivahendi kaardiga:

ISO kood: 04.33.03.01
ISO koodi nimetus: istmepadjad lamatiste vältimiseks
Soodustuse liik: müük

Riiklik piirhind: 400 eurot
Soodustuse määr: 90%

Isiku osalus abivahendi kaardiga ostmisel: 95 eurot

 

Hind 455.00 €

Küsi rohkem infot: