Dünaamilise funktsionaalse õlaortoosi mõju insuldi järgse õlasündroomi arengule (Shoulder-Hand Syndrome SHS)

Tõenduspõhise uuringu ülevaade

ORTHOPÄDIE TECHNIK 07/17,
M. Raslan, U. Thiel, H. P. Neunzig

 

Insult on tänapäeval väga sagedane haigus ja oluline püsiva kahjustuse tekitaja. Käe halvatusest tingituna arendavad paljud insuldihaiged õlaliigese, valu või õlavarre sündroomi (SHS). Selles ülevaates antakse vastuseid põhiküsimusele, kas õlavariantide kasutamine võib pärast insuldi oluliselt ära hoida või vähendada subluksatsiooni ja õlavarre sündroomi. PubMedis viidi läbi selektiivne kirjandusotsing, tuvastati 21 artiklit teemaga "õla subluksatsioon ja selle spetsiifilised ravi võimalused". Nendest ainult ühes käsitleit SHS preventsiooni ja ravi -  Hartwig et al. kliinilines uuring. Neuro-Lux® (Sporlastic GmbH, Nürtingen) funktsionaalse õlgortoosiga leiti märkimisväärne kliiniline paranemine. Uuringutest tulenes vastuolulised tulemused subluksatsiooni ja valu tajumise parandamise kohta, mida võib seletada erinevate uuringuprojektide ja kasutatud ortooside erineva kujunduse ja funktsiooniga.

Insult on väga sagedane haigus ja üheks püsiva kahjustuse peamiseks tekitajaks. Käe halvatusest tingituna areneb paljudel insuldihaigetel õlaliigese subluksatsioon, õlavalu või õlavarre sündroomi (SHS). Selles ülevaates antakse vastuseid põhiküsimusele, kas õlaortooside kasutamine võib pärast insulti oluliselt ära hoida või vähendada subluksatsiooni ja õlavarre sündroomi. Selleks viidi PubMedis läbi selektiivne kirjanduse otsing. Tulemused näitavad, et seda teemat käsitleti ainult Hartwig et al. kliinilises uuringus. Neuro-Lux® (Sporlastic GmbH, Nürtingen) funktsionaalse õlgortoosi puhul leiti märkimisväärne kliiniline paranemine. Uuringutest tulenesid vastuolulised tulemused subluksatsiooni ja valu tajumise paranemise kohta, mida võib seletada uuringute erinevate ülesehituse ja kasutatud ortooside erineva olemuse ja funktsiooniga. 

Kokkuvõte: dünaamilise funktsionaalse õlaortoosi mõju väljaselgitamiseks on vaja edasisi uuringuid. Olemasolevad vastuolulised tulemused ei luba anda sellele lõplikku hinnangut. Samas võib täheldada, et viimaste uuringute põhjal on olemas positiivne tulemus kui on kasutatud kaasaegseid ortoose. 

Täpsemalt lugege uuringust SIIT.  

Neuro-Lux II ortoosi kohta saab infot SIIT ja SEALT